Hedera Medical löser utmaningar inom vården

Hedera Medical erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster  inom Hälso- och sjukvården i Sverige.

Sedan vår start 2003 har Hedera Medical tillhandahållet specialistläkartjänster till vårdenheter inom primär-och slutenvård. Våra kunder finns ibland privata och offentliga vårdgivare. Hedera Medical har från början varit särskilt inriktat på bemanning inom Gynekologi/Obstetrik. Under åren har företaget även successivt byggt ut ett nätverk kring andra specialistkompetenser som Ögonsjukvård då det kommit förfrågningar inom fram för allt angränsande sjukhusspecialiteter. Företaget huvudkontor är beläget i Göteborg. .

Hedera Medical är tredjeparts certifierat enligt  ISO 9001:2015 och medlemmar i Almega Kompetensföretagen. Våra anställningsavtal och villkor följer svenska arbetsmiljölagar och vi har kollektivavtal med  Läkarförbundet och Unionen. Medlemskapet innebär en trygghet för både våra kunder och konsulter. För mer information se www.almega.se

 

Kvalitets- och miljöpolicy